Category Archives: appsheet

2021
07-18

【Appsheet教學】如何將appsheet與google表單回應整合

2021
02-14

【Appsheet教學】如何在資料表中使用虛擬欄位(Virtual Column)產生每日每月量血壓的平均